Responsive image Responsive image
ประวัติสถานี


ประวัติความเป็นมา

สถานีวิทยุออกอากาศเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2553
เพื่อเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (ตามแนวทางพระไตรปิฏก)
สถานที่ตั้ง เลขที่ 71 หมู่ที่ 15 ต.ท่าไข่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทร 08 1570 1620 - 09 1949 5951 - 0 3808 6880
 
FM104.25 MHz จ.ฉะเชิงเทรา โทร 08 1570 1620 - 09 1949 5951 - 0 3808 6880 - ID Line: auy5951